Mini Ink Blending Foam (수량 선택)
  정상가격
가격을 선택하세요.
 할인가격
105
 제조회사 Ranger Ink
 배송기간 3일 ~ 5일
 수량선택

       

트위터로 상품 전송 페이스북으로 상품 전송
 

 
 

 

 

[구성]

폼 리필 20매 / 폼 리필 50매

 

[크기]

지름 3cm

 

기존 블렌딩 폼과 같은 용도로 나온 mini blending form

미니 사이즈의 잉크를 사용할 때 쓰는 블렌딩 리필 폼!

(별도 판매되는 mini ink blending tool과 함께 사용하시는 상품입니다)

 

 6222c976961a8a1b266afe7b46822e96_1672736011_6822.jpg
 


 
5fd96f16f064627f776ac9aab07f1f5a_1610939982_7004.jpg

a560fe24b5e466573de44d99f645807d_1697012841_4654.jpg

a560fe24b5e466573de44d99f645807d_1697012841_5447.jpg


블렌딩 툴 본체 보러가기
Mini Ink Blending Tool (절약형)
101044438be0cb172bd7f529e36a7c98_1641372199_2526.jpg


 
Mini Ink Blending Tool
101044438be0cb172bd7f529e36a7c98_1641372213_6399.jpg

 

 
Mini Ink Blending Tool/Alcohol Ink Applicator (절약형)
4,500
Mini Ink Blending Tool
10,000
 


 
 
[20]개의 상품평이 있습니다. 사용후기 작성하기
색깔별로 odradekk 18/11/30
꼭 필요한도구 ~ kin0609 18/11/15
유용해요 dlclakfn 18/10/23
이제서야 k10es20 17/10/19
많이 있을수록 좋아요 p4h4i2 16/12/29
본체(절약형)가 필요해영... yun1004 16/09/25
실속형 상품 ksr119 16/08/11
동글동글해서 bin1024 16/07/06
Mini distress inkpad yun1004 16/05/16
색깔별로 필요하니 리필은 필수 hhsoon526 16/01/05
꼭 필요해요~ kin0609 16/01/01
쟁여놓아야할 제품입니다. chjh127 15/10/11
몇개만으로는 부족해서 리필용으로 구매한...좋아요~ yona192 15/09/15
꼭 필요해요! gjlovecj 15/09/14
꼭 필요! chjh127 15/07/12
좋아요^^ geolmom 15/04/07
좋아요 et1130 14/11/05
좋네요 k10es20 14/09/19
50매 리필 miyake 14/06/19
20매 리필 miyake 14/06/19
   1